VOEREN MET SCHOUTEN

Deze mengdoseerwagen, de QUICKFEED van Schouten Machines, is afgeleverd aan Mts. de Vries te Bantega!
Al eerder dit jaar is eenzelfde wagen over de toonbank gegaan bij Fa. van der Vegt BV!

Maar wat zijn nou de voordelen tov een traditionele wagen?
De QUICKFEED beschikt over 4 verticale freeswalsen met agressieve messen en fijne winding. Hierdoor wordt op 4 plaatsen tegelijk een hoeveelheid voer afgenomen en gemengd!
Doordat de duur van het mengingsproces veel korter is, treedt er geen structuurbederf van het rantsoen op!
De machine verwerkt probleemloos ongesneden ruwvoer producten. Balen kunnen ongedeeld verwerkt worden!

Fa. van der Vegt BV wenst ze veel voerplezier met deze topper!