Uitbreiding ligboxenstal van der Meer

De staalkonstruktie uitbreiding ligboxenstal van der Meer is gemonteerd.

Bord deHaan_Favandervegt

Project: Aanbouw ligboxenstal van der Meer te Oldelamer.
Opdrachtgever: Gebr. De Haan Betonwerken te Kuinre
Locatie:  Oldelamer

???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????