Bruggen Waterberging Engelgaarde

Voor aannemer Oosterhuis te Nijeveen hebben wij constructiewerk mogen leveren. Oosterhuis mocht in opdracht van Drents Overijselse Delta en Gemeente Meppel verschillende werkzaamheden uitvoeren voor de waterberging voor de Wold Aa.

Project Waterberging Engelgaarde
De Wold Aa is een rivier die vrij kan overstromen bij hogere waterstanden. Waar nodig worden waterkeringen verlengd of nieuwe waterkeringen aangelegd, fietspaden verlegd of opgehoogd, de watergangen en/of duikers aangepast. Langs de Wold Aa komen meer natuurvriendelijke oevers en oude meanders krijgen weer verbinding met de beek. Tevens wordt er een vispassage bij de stuw Blijdestein aangelegd.

Fa. van der Vegt heeft in opdracht van Oosterhuis een bijdrage mogen leveren aan dit project. In totaal hebben wij constructiewerk mogen leveren voor het aanleggen van 3 nieuwe fietsbruggen. De bruggen zijn verdeeld in: “Maender” 2 x 24 meter lang, bestaande uit 3 x 8 meter lengtes en brug Wold Aa: 25 meter lang met lengtes: 1 x 5 meter, 1 x 15 meter en 1 x 5 meter.

Al deze bruggen zijn zwaar uitgevoerd om er ook met landbouwverkeer over te kunnen.

Onderstaand een kleine impressie van het plaatsen van deze bruggen voor het project Waterberging Engelgaarde.

Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 00
Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 01
Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 02
Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 03
Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 04
Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 05
Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 06
Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 07
Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 08
Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 09
Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 10
Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 12
Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 13

Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 11
Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 15
Bruggen Waterberging Engelgaarde _ 14