5 x Valtra T144 voor Wetterskip Fryslân

Met trots kunnen wij melden dat wij afgelopen week, 5 nieuwe Valtra T144 trekkers hebben mogen leveren aan Wetterskip Fryslân.
Deze trekkers gaan voornamelijk gebruikt worden voor transport doeleinden.

Wetterskip Fryslân heeft voor deze opdracht voor het merk Valtra gekozen.

Het Wetterskip was vooraf niet onbekend met het merk. Het Wetterskip rijdt namelijk al jaren Valtra tractoren. Om door middel van deze Europese aanbesteding tot gunning over te gaan werd er beoordeeld op onder andere: prijs, verbruik, draaicirkel en geluid.

Bij deze opdracht worden 5 trekkers geleverd en 6 trekkers ingeruild, waarvan er 4 van het merk Valtra zijn. Deze Valtra tractoren zijn in het verleden ook door ons geleverd.

 

De eerste trekker die door ons geleverd is, werd in juni 1985 door het destijds Waterschap “De Stellingwerven” in ontvangst genomen.

Dit betrof een Volvo BM / Valmet 705-4 inclusief Herder maaiarm voor sloot- en bermonderhoud (foto). Daarna volgde een Valmet 8100/4 in juli 1995 voor het Waterschap “De Stellingwerven”.

 

 

 

 

 

Jaren later werd het rayon veranderd en droeg het waterschap de naam Wetterskip Boarn en Klif.
De relatie werd voorgezet door in april 2001 het aanschaffen van een Valmet 900-4, Valmet 8150(foto).

 

Later dat jaar schafte het Wetterskip Boarn en Klif weer twee Valtra’s aan. Dit betrof 2 keer een Valmet 8150 inclusief Herder maaiarm (foto).

En vervolgens schafte het Wetterskip medio april 2005 de laatste valtra’s aan: een Valmet 8400 en een Valmet 8450. Deze werden voornamelijk gebruikt als transporttrekkers.

Door deze opdracht kiest Wetterskip Fryslân niet alleen voor de kwaliteit van het merk. Maar ook voor de in de loop der jaren opgebouwde ervaring, en een duurzame relatie met Fa. van der Vegt.

Wij danken Wetterskip Fryslân voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen ze veel werkplezier met deze trekkers.